سرخي قلابي هندوانه و سياهي زيتون

يك محقق صنايع غذايي نسبت به مصرف هندوانه‌هاي بسيار سرخ غيرطبيعي و ساير ميوه‌ها يا مواد غذايي ...

 
 
 
 
 
Copyright©Biznews ,all rights reserved.