احياي زندگي،حفظ موقعيت

روزی‌، روزگاری وزيری ۴ همسر داشت‌. او عاشق و شیفته همسر چهارمش بود‌. با دقت و ظرافت خاصی با او رفتار ...

 
 
کد مطلب: 1010
۲
توصيه مطلب 
 
اگر در یک نقشه و طرحی شکست بخوریم، حتماً برای شکست خوردن برنامه‌ریزی کرده‌ایم...
نقشه استراتژیک چیست؟
سیده فاطمه مقیمی،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، و صنایع و معادن و کشاورزی
 
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۲۰
ما همواره در یک نقشه، استراتژی خودمان را تعریف می‌کنیم. جهت‌دهی را، برنامه‌ریزی را و نیز نتایج مربوط به هدف‌گذاری برای رسیدن به اهداف ماموریت‌مان را.
 در یک نقشه استراتژیک در یک سازمان بایستی یک دورنمای بلندمدت داشت و بدیهی است که در برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت بايد موارد عملیاتی را درنظر گرفت تا به هدف رسيد. قدر مسلم در یک طرح ریزی استراتژیک نگاه رسیدن به یک هدف سازمانی که روشن کننده برنامه و نقشه راه باشد موردنظر است سازمان به کجا باید برسد؟ چگونه طی طریق کند و اینکه آیا به هدف تعیین شده خواهد رسید یا خیر؟ به طور کلی «هدف» طرح ریزی استراتژیک راهبری سازمان است که به یک جهت استراتژیک جدید و موثر و در نهایت امر نیل به رسیدن موفقیت سازمان است. یک نقشه استراتژیک نیز شامل شرایط کلی است و در دو فضای مجزای‌: دینامیک داخلی سازمان و دینامیک خارجی سازمان تقسیم مي‌شود که این موارد تاثیرات سازمانی را بر اهداف و مقاصد تعیین شده آنالیز مي‌کند و در شرایطی که نیاز به تغییر جهت باشد آن را پایه‌ریزی مي‌كند. در یک تصویر کلی برنامه ریزی با سه سوال زیر مطرح مي‌شود:
۱) در حال حاضر کجا هستم؟
۲) به کجا خواهم رسید؟
۳) چگونه به آنجا خواهم رسید؟
چهار پله حرکتی زنجیروار دنبال مي‌شود:
۱) چشم‌انداز
۲) رسالت
۳) اهداف
۴) فعالیت‌ها
البته باید در نظر داشت که موارد مثبت و منفی در این راه را نیز بی‌اثر نمي‌توان انگاشت. مواردی که تحت تاثیر موارد داخلی و خارجی تاثیرگذار است:
الف: توانایی Strength
ب: فرصت‌ها Opportunities
ج: ضعف و ناتوانی Weakness
د: تهدید Threats
مجموعه این عوامل را شاید با الگوی آنالیز SWOT نیز بشناسیم. گرچه هر کدام از محیط‌های داخلی و خارجی خود شامل موارد مختلف است و جدول تعریف شده هر یک به صورتی مشخصی تدوین مي‌شود. جهت تکمیل فرآیند طرح ریزی استراتژیک در درون یک سازمان زیربنای تدوین نقشه مسیر خود را مي‌توان به طریق زیر برنامه‌ریزی كرد. بدیهی است که در این راه الگوی تاثیرگذار در انتخاب و تدوین نقشه راه را مي‌توان از تجربیات و تحقیقات تنظیم شده با ارزیابی لازمه انتخاب كرد: جمع‌آوری اطلاعات در پله اول قدم مثبتی است که حرکت آغازین تدوین برنامه استراتژیک خواهد بود، مرحله دوم مرور آنالیز آنچه از جمع‌آوری اطلاعات کسب شده در جهت محصولات بهتر، تولید بهتر، ارتقای سطح تولید، توسعه سازمانی و تنظیم و تدوین سیستم مدیریت استراتژیک است.اما در مسیری که حرکت مي‌کنیم یک سوال به طور همیشه در ذهن از خود خواهیم داشت، برای تعریف مسئله در کجا قرار داریم «یا به کجا می‌خواهیم برسیم» سوال اصلی این است: «چگونه این فاصله و شکاف را پر کنیم؟ بدیهی است تصویری از آینده و آنچه را که از آیندگان در ذهن داریم، با نام «چشم انداز» یاد می‌کنیم.» فرآیند چشم‌اندازها مي‌تواند مجموعه‌ای با ارزش از ایده‌های مطرح شده باشد و یا به عبارتی یک چشم‌انداز مي‌تواند راهبری یک سازمانی که به سوی توسعه حرکت مي‌كند به صورت جزء به جزء جهت رسیدن به رسالت توسعه یافتگی مشخص كند و اما «رسالت» خود یک اصطلاح رسمي ‌است که بیان کننده جهت دهی آینده یک سازمان است که با ارزش‌ها و اهداف و مقاصد همه ذینفعان به عنوان یک گروه، همسويی و سازگاری دارد. بدیهی است بیان رسالت نیز هدف سازمان را شامل مي‌شود و توضیح مي‌دهد که چه کاری توسط سازمان شما انجام مي‌گیرد مثال «ما باید بهترین باشیم و به دنیا ثابت کنیم که اعتقاد به آموزش و رسالت اجرای آن در همه سطوح جامعه شکل گرفته و زمینه فعالیت در جامعه روز به روز در حال رشد و تعالی است.»
Share/Save/Bookmark
 


 
 
 
 
Copyright©Biznews ,all rights reserved.